ממסרות, בוכנות ומגבהים – COLUMBUS McKINNON

 

PFAFF

חברה גרמנית המייצרת בוכנות ליניאריות חשמליות, מגבהים (Screw jacks) וממסרות
מיוחדות להגבהה ולהעברות תנועה.

PFAFF
 
ממסרות, בוכנה, מגבהים – COLUMBUS McKINNON
בוכנות ליניאריות חשמליות, מגבהים (Screw jacks) וממסרות מיוחדות מחברת PFAFF