ממסרות, בוכנות ומגבהים – COLUMBUS McKINNON

 
 

PFAFF

חברה גרמנית המייצרת בוכנות ליניאריות חשמליות, מגבהים (Screw jacks) וממסרות
מיוחדות להגבהה ולהעברות תנועה.

 

 

 
PFAFF
 
 
 
ממסרות, בוכנה, מגבהים – COLUMBUS McKINNON
 
בוכנות ליניאריות חשמליות, מגבהים (Screw jacks) וממסרות מיוחדות מחברת PFAFF