גלריית פרויקטים

 
גלגלת הרמה חשמליתגלגלת הרמה חשמלית
גלגלת הרמה עם פיקוד רדיוגלגלת הרמה עם פיקוד רדיו
גלגלת עם קרונית רדיוסגלגלת עם קרונית רדיוס
מונורייל 10 טוןמונורייל 10 טון
עגורן 6300 קגעגורן 6300 קג
עגורן זרוע מפרופיל קלעגורן זרוע מפרופיל קל
עגורן להרמת זכוכיתעגורן להרמת זכוכית
עגורן מונורייל טלסקופיעגורן מונורייל טלסקופי
עגורן מפרופיל קלעגורן מפרופיל קל
עגורנים קליםעגורנים קלים
עגורן פיסחעגורן פיסח
עגורן רוכב 5 טוןעגורן רוכב 5 טון
עגורן זרוע של לירז הנדסהעגורן זרוע של לירז הנדסה
עגורן גשר של לירז הנדסהעגורן גשר של לירז הנדסה